BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

Ενημέρωση μελών - 10/11/2011

Συνάδελφοι, 1) Απ’ ότι μας ενημερώσανε από το Α.Π.Σ. στις 09/11 τακτοποιήθηκε η εκκρεμότητα σχετικά με τα ένσημά μας για το Ταμείο Ανεργίας για όλους τους μήνες.
2) Ομοίως γίνονται και οι πληρωμές του μηνός Οκτωβρίου.
3) Στις 08/11 στη Βουλή πραγματοποιήθηκε και ψηφίστηκε μεταξύ άλλων ο Κανονισμός Κατάταξης μόνιμου προσωπικού στο Π.Σ. Με παρέμβαση της Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. το όριο ηλικίας αυξήθηκε σε 31 ετών για συμβασιούχους πυροσβέστες απόφοιτους Λυκείου και 34 ετών για απόφοιτους Πανεπιστημίου. Θα αναρτηθούν και στο site της Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. τα πρακτικά της συγκεκριμένης συνεδρίασης. (τα πρακτικά βρίσκονται εδώ)
4) Λάβαμε τις διαβεβαιώσεις από την πολιτική ηγεσία ότι η προκήρυξη προχωράει κανονικά και περιμένουν την δημοσίευση των ονομάτων μέσω ΑΣΕΠ.
5) Αναμένουμε και το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
6) Σχετικά με τα 176 € για όσους συναδέλφους έχουν προσφύγει με το Δικηγορικό Γραφείο του Χρ. Νικολουτσόπουλου, πραγματοποιήθηκαν κάποια δικαστήρια στην Αθήνα τον Οκτώβριο και Νοέμβριο, αλλά αναβλήθηκαν και κάποια λόγω απεργίας των Δικηγόρων, Δικαστών κ.λ.π. Θα γίνει σχετική ενημέρωση από το Δικηγορικό Γραφείο.

.

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

Ανακοίνωση Σωματείου Κρητης

Το Σωματείο μας εύχεται στο νέο αρχηγό μας Αντιστράτηγο Παναγιώτη Μπονάτσο κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα...


πάντα στηρίζει ο δυνατός του αδύνατου το δίκιο.
γιατί το λέει η λογική κι είναι και αντρίκειο.


Αρχηγέ σιδεροκέφαλος.

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

Έγγραφο πρους την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης

Μέγαρα: 10/10/2011
Προς:
Βουλευτές Μέλη
της Διαρκούς
Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε και Μέλη της Επιτροπής,
Με το παρόν έγγραφό μας επιθυμούμε να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας επί του σχεδίου νόμου «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις», ως έχοντες προφανές έννομο συμφέρον για τους εξής λόγους:
Το άρθρο 2 παρ. γ του ΠΔ 19/2006 «Κανονισμός Κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα Δόκιμων Πυροσβεστών και άλλες διατάξεις», όπως τούτο έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 παρ. 1 ΠΔ 236/2007, ορίζει αναφορικά με τα προσόντα και τις θετικές προϋποθέσεις κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Δόκιμοι Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων ότι:
«Για όσους έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης τουλάχιστον δύο (2) αντιπυρικές περιόδους και υπηρέτησαν ευδόκιμα καθ` όλη τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων εργασίας τους, το ανώτατο όριο ηλικίας [ήτοι το 30ο έτος] αυξάνεται τόσα έτη όσες και οι αντιπυρικές περίοδοι πρόσληψης τους, όχι όμως πέραν του τριακοστού τετάρτου (34) έτους».
Το άρθρο 3 παρ. ζ του ίδιου ως άνω ΠΔ, όπως τούτο έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 παρ. 3 ΠΔ 236/2007, ορίζει αναφορικά με τις κατηγορίες προκηρυσσομένων θέσεων ότι:
« Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης οι οποίοι προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα, και εργάσθηκαν ευδόκιμα τουλάχιστον δύο (2) αντιπυρικές περιόδους και κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου. Οι υποψήφιοι της Κατηγορίας αυτής καλύπτουν το 30% του συνολικού αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων. Η κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων αυτής της κατηγορίας γίνεται με βάση τη βαθμολογική σειρά κατάταξης τους. Από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσεται για την κατηγορία αυτή:
α. Το 40% των θέσεων καλύπτεται από υποψήφιους που έχουν εκτός των ανωτέρω γενικών προσόντων και αυτά που απαιτούνται για τους υποψήφιους της κατηγορίας "Β" και
β. Το 60% των θέσεων καλύπτεται από υποψήφιους που έχουν τα γενικά προσόντα
της κατηγορίας αυτής.
Για κάθε μία από τις ως άνω υποκατηγορίες συντάσσεται χωριστός πίνακας».
Με το άρθρο 33 του σχεδίου νόμου που θα επεξεργαστείτε καταργείται κάθε δυνατότητα κατάταξης συμβασιούχων πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων.
Χωρίς να θέλουμε να παραγνωρίσουμε τις δεδομένες προσπάθειες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, όπως αυτές αποτυπώθηκαν με το Ν. 3938/2011, για εύρεση λύσης στο μακροχρόνιο εργασιακό μας πρόβλημα θα θέλαμε στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε τα λόγια του ίδιου του Υπουργού κ. Παπουτσή στη Βουλή κατά τη συνεδρίαση της 1ης Σεπτεμβρίου 2011, όπου ύστερα από επίκαιρη ερώτηση της κ. Ευαγγελίας Αμμανατίδου-Πασχαλίδου τόνισε ότι οι συμβασιούχοι πυροσβέστες «ακόμα και αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συμμετάσχουν ή δεν επιτύχουν στον τρέχοντα διαγωνισμό, είναι αυτονόητο ότι μπορούν να συμμετάσχουν σε μελλοντικό διαγωνισμό του Πυροσβεστικού Σώματος με μοριοδότηση πάντα της εμπειρίας τους. Και αυτό όχι για να εξυπηρετήσουμε κάποιες ομάδες, αλλά για να εξυπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον που επιτάσσει στη συγκεκριμένη περίπτωση την αξιοποίηση της εμπειρίας των εργαζομένων στο δύσκολο έργο της δασοπυρόσβεσης».
Επειδή, λοιπόν, στην προκήρυξη που δημοσιεύτηκε βάσει του Ν. 3938/2011 για την κάλυψη θέσεων πυροσβεστών πενταετούς απασχόλησης από το σύνολο των 5.300 συμβασιούχων πυροσβεστών υπέβαλλαν αιτήσεις περίπου 4.300 συνάδελφοι, εκ των οποίων οι 3.400 είναι εκείνοι που θα απορροφηθούν άμεσα.
Επειδή οι 1.900 περίπου συνάδελφοί μας που μένουν εκτός της ρύθμισης (ανάμεσα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και όσοι προσελήφθησαν για πρώτη φορά το έτος 2009 και έχουν απασχοληθεί ήδη τρεις αντιπυρικές περιόδους , δηλαδή 2009, 2010 και 2011) έχουν επί χρόνια προσφέρει ευδοκίμως τις υπηρεσίες τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, είναι δε άπαντες απόφοιτοι Λυκείου, πολλοί δε εξ αυτών έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία στις Ειδικές Δυνάμεις.
Επειδή έχει ήδη προβλεφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό η δαπάνη για την προκήρυξη κάλυψης 805 θέσεων μονίμων πυροσβεστών στις Εθνικές Οδούς. Με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς του άρθρου 3 παρ. ζ του ΠΔ 19/2006 η ποσόστωση του 30% εκ των ανωτέρω θέσεων για εμάς τους συμβασιούχους πυροσβέστες ανέρχεται σε 240 περίπου συναδέλφους. Τούτο σημαίνει αυτομάτως ότι θα αυξηθεί αντίστοιχα και ο αριθμός των συναδέλφων που θα απορροφηθούν τελικά από την προκήρυξη του Ν. 3938/2011 για τους πυροσβέστες πενταετούς απασχόλησης, ήτοι οι 3.400 συμβασιούχοι πυροσβέστες θα ανέλθουν άμεσα σε 3.640.
Επειδή με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου ουσιαστικά επιχειρείται η παύση, καταργουμένων των άρθρων 2 και 3 του ΠΔ 19/2006, κάθε προοπτικής εισόδου συμβασιούχων πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Δοκίμων Πυροσβεστών.
Επειδή κατ’ αυτό τον τρόπο επιχειρείται η είσοδος στο Πυροσβεστικό Σώμα ανθρώπων που δεν έχουν καμία εμπειρία στα καθήκοντα πυρόσβεσης και αποκλειόμαστε εμείς που, όπως ασφαλώς γνωρίζετε, έχουμε προσφέρει πολυετές επιτυχημένο έργο και έχουμε δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες κατάσβεσης.
Ζητούμε να τροποποιηθεί το άρθρο 33 του σχεδίου νόμου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παραμείνει η νομοθετική δυνατότητα κάλυψης θέσεων Δοκίμων Πυροσβεστών από τους κόλπους των συμβασιούχων πυροσβεστών (ΠΔ 19/2006) καθώς και να αυξηθεί το όριο ηλικίας κατάταξης σε συνάρτηση με την διανυθείσα προϋπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα ως συμβασιούχοι πυροσβέστες, ώστε να καλυφθούν και οι συνάδελφοι μας εκείνοι που μένουν εκτός της προκήρυξης του Ν. 3938/2011.

Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

Συναντηση με τον υφ.Προστασίας του Πολίτη Μ.Όθωνα σημερα στο Ρεθυμνο

Για να δείτε το βίντεο της συνάντησης πατήστε εδώ

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2011

ΕΠΙΖΉΜΙΟΙ ΣΥΝΆΔΕΛΦΟΙ

Όταν τα συναδελφικά μπλοκ ενεργούν εις βάρος των συνάδελφων εκθέτοντάς τους,παραπληροφορώντας τους για δικά τους συμφέροντα ,μόνο συναδελφικά δεν μπορούν να λέγονται.
Για μας είναι καταδότες και  γιαυτό δεν έχουν θέση εδώ μέσα.
Και αν μας έχουν και αυτοί στις σελίδες τους να μας βγάλουν αμέσως. 
Και τέλος όπως λένε στο χωριό μου
''φίλος επιζήμιος εχθρός λογάτε''

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Η Προκήρυξη

Για να διαβασετε πατηστε εδω

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΟΘΩΝΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΦΕΚ

Επιστολή προς την Φυσική και Πολιτική Ηγεσία

Μέγαρα: 20/07/2011


Προς:

1) Αξιότιμο Υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ.

κ. Χρήστο Παπουτσή

2) Αξιότιμο Υφυπουργό ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Εμ. Όθωνα

3) Αξιότιμο Αρχηγό Π.Σ.

κ. Στέλιο Στεφανίδη

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΑξιότιμοι κύριοι,

Όπως σας έχουμε πει επανειλημμένως, για την ΠΟΣΠΥΔ οι 1.700 συνάδελφοι που μένουν εκτός ρύθμισης παραμένουν συνάδελφοι και πρέπει να υπάρξει απασχόληση και για αυτούς.
Στα πλαίσια αυτά περίπου 320 άτομα έχουν προσληφθεί το 2009 και εργάζονται ήδη για τρεις αντιπυρικές περιόδους (2009, 2010, 2011).
Το Π.Δ. 19/2006 προβλέπει κάλυψη θέσεων 40% από συμβασιούχους πυροσβέστες και τα όρια ηλικίας κάθε ένα έτος εργασίας προστίθεται στην αύξηση των ορίων ηλικίας δηλ. οι συνάδελφοι του 2009 μπορούν να κάνουν τα χαρτιά τους όσοι είναι μέχρι 32 ετών.
Η προκήρυξη των 750 και 50 ατόμων έχουμε πληροφορηθεί ότι θα βγει με νέο νομοσχέδιο καταργώντας τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις του Π.Δ. 19/2006.
Θεωρούμε ωφέλιμο να διατηρήσετε και να βελτιώσετε στο νέο νομοσχέδιο την κάλυψη θέσεων του 40% και να πριμοδοτήσετε και την προϋπηρεσία αυξάνοντας και το όριο ηλικίας και άνω των 32 ετών ώστε να μπορέσουν να απορροφηθούν οι συνάδελφοι που προσλήφθηκαν το 2009.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

ΠΗΡΕ ΦΕΚ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Για να διαβάσετε το ΦΕΚ πατήστε εδω

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

Συνάντηση με τον Υφ. ΠτΠ κ Όθωνα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 19/7 συνάντηση της ΠΟΣΠΥΔ με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ Όθωνα. Ο Υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι εντός του προσεχούς δεκαημέρου θα εκδοθεί το ΦΕΚ και η προκήρυξη. Επιπλέον, εντός των προσεχών ημερών θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των Προεδρείων των Σωματείων της ΠΟΣΠΥΔ, όπως είχε γίνει και στις 31/3.